Træning

Der findes flere niveauer og grader af træning, primært tales der om vedligeholdelsestræning og genoptræning.

På Søvangsgården tilbydes individuel vedligeholdelsestræning til alle beboere.

Formålet med vedligeholdende træning er, at

   • vedligeholde det nuværende funktionsniveau
   • fastholde graden af selvhjulpenhed
   • mindske sygeligheden
   • forebygge hospitalsindlæggelse

Søvangsgården har sin egen fysioterapeut ansat.

Alle beboeres fysiske funktionsniveau og behov for vedligeholdelsestræning eller genoptræning bliver vurderet inden for en måned efter indflytning. Efter denne vurdering indskrives resultaterne og fysioterapeuten udarbejder en samlet beskrivelse, med en vurdering af om der er behov for en træningsindsats og hvis dette er tilfældet, udarbejdes en egentlig træningsplan.

Der skal kunne sættes et konkret og realistisk mål for træningen, og målet skal rette sig mod forbedring/genoptræning af færdigheder i hverdagen.

Der skal være faglig begrundet forventet effekt af træningen, således at beboeren kan genvinde/bevare et realistisk færdighedsniveau. Ikke mindst skal beboeren være motiveret til træning.

For alle beboere laves der som minimum efterfølgende én årlig vurdering.

Der er holdgymnastik én til to gange dagligt på alle hverdage. Gymnastikken, som varetages af uddannet sundhedspersonale med interesse og kompetencer indenfor krop og bevægelse, er åben for alle interesserede. Der kan også arrangeres individuelle øvelser og vejledning i bevægelse.

 

Genoptræning

Måtte en beboer have behov for egentlig genoptræning, f.eks. efter et hoftebrud eller i forbindelse med kronisk sygdom såsom halvsidig lammelse, parkinsson, sclerose, leddegigt mm. vil det oftest blive iværksat via Hvidovre Kommunes træningsenhed, eller sygesikringen og i samråd med egen læge.

Søvangsgården samarbejder med en nærliggende fysioterapiklinik, hvis fysioterapeuter kommer flere gange om ugen på Søvangsgården. Betaling foregår efter sygesikringens bestemmelser for vederlagsfri fys. Varigheden af et genoptræningsforløb er afhængig af behovet. Der er et tæt samarbejde mellem den interne fysioterapeut og de udefrakommende terapeuter.