Medicin

Medicin ordineres af Deres læge. Såfremt De får brug for hjælp til at administrere medicinen, gøres det af sygeplejepersonalet. Medicinen opbevares i aflåste medicinskabe, enten i Deres bolig eller på vagtstuen. Der føres regnskab over stærkere medicin, såsom morfin og andre tilsvarende præparater.

Apoteket bringer medicin ud hver mandag. Hastemedicin udbringes dagligt. Det koster kr. 12,50 for udbringning og kr. 12,50 for administration. De skal selv betale for Deres medicin. Betaling skal ske ved tilmelding til PBS, således at Deres medicinudgifter betales direkte via Deres bankkonto én gang om måneden.

Har De et medicinkort, kopierer vi det og sender det til Friheden Apotek.