Omsorgs-tandpleje

Hvidovre Kommune tilbyder omsorgstandpleje til beboere i plejeboliger. Afhængigt af den enkeltes helbredstilstand omfatter omsorgstandplejen bl.a. tandrensning, plombering og udtrækning af tænder, reparation, justering og evt. udskiftning af proteser.

Det koster kr. 590,- (2024) om året for at kunne benytte sig af omsorgstandplejen, det vil sige 49,17 kr. om måneden. Betalingen sker ved træk i pensionsudbetalingen. Tandlægerne kommer på Søvangsgården hver mandag.

Ønsker De at blive behandlet af Deres sædvanlige tandlæge gælder særlige regler.