Daghjem

Søvangsgården har et daghjem, hvor der på alle ugens hverdage kommer ca 25 hjemmeboende pensionister på besøg. I daghjemmet tilbydes samvær, aktiviteter og gymnastik, samt omsorg og støtte til at klare hverdagen i eget hjem.

Daghjemmet er en integreret del af Søvangsgården, og daghjemsgæsterne indgår naturligt i husets daglige liv og rytme.

Daghjemsgæsterne bliver hentet af vores faste chauffører fra VBT i tidsrummet 8.30 til 9.00. Hjemkørsel kl 14.30.

Daghjemmet har åbnet alle hverdage fra kl 9-15. Der er lukket på alle helligdage, samt 1. maj og 5. juni.

Der er mulighed for at komme i daghjemmet fra een til fem dage om ugen. Der er brugerbetaling på 96 kr (2023) pr. gang, som dækker transport, morgenmad, 2 retters middagsmenu og eftermiddagskaffe med kage.

Visitation til daghjemmet sker via Hvidovre Kommune.

Vil du vide mere om daghjemmet, er du velkommen til at ringe til daghjemmet på tlf 36 34 08 32