Broderbaandet

Stiftet den 17. april 1917

Om Broderbaandet

Broderbaandet er en gammel landsdækkende frimurerforening, som blev stiftet den 17. april 1917 af en kreds af frimurere.

Foreningens formål var oprindeligt “at påklæde værdige trængende konfirmander til konfirmation”, men i 1962 ændredes formålet til “at fremskaffe sengepladser i pleje- og rekreationshjem eller opførelse af sådanne.”. På den baggrund opførte Broderbaandet i 1976-77 plejehjemmet Søvangsgården. Broderbaandets formål i dag er at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende sociale formål, herunder at støtte ældre, specielt på pleje- og rekreationshjem.

Broderbaandet tegner Søvangsgården og har altid formandsposten i bestyrelsen. I hverdagen er Broderbaandet med til at bringe glæder til beboerne gennem økonomisk velgørenhed som f.eks. støtte til fester, udflugter og ferier.Desuden støtter Broderbaandet ledelsen og medarbejderne ved at bakke op omkring daglige gøremål og nye tiltag, herunder initiativer til fastholdelse af medarbejdere, som er til glæde og gavn for beboerne.

I 2003 blev Broderbaandet bygherre og ejer af et dejligt, stort, ældrevenligt sommerhus i smukke omgivelser med udsigt over vandet ved Vordingborg. Sommerhuset er stillet gratis i til rådighed for Søvangsgårdens beboere og daghjemsgæster med det formål at skabe gode stunder i dejlige omgivelser, væk fra hverdagens mere faste rammer.

 

Støt Broderbaandet og Søvangsgaarden

Du kan også give et bidrag til Broderbaandet, således at Broderbaandet fremadrettet har midler til fortsat at støtte Søvangsgården.
Broderbaandet modtager gerne gaver, og en gave kan have mange former og størrelser. Den går altid ubeskåret til Broderbaandets formål.
Kender du nogen, der overvejer at støtte Broderbaandet med en gave eller arv, så kontakt os venligst.
Du kan sende en donation til Broderbaandet via overførsel til vores konto i Danske Bank:
Reg. nr. 3001 – 4001 267 817 eller via
MobilePay 672753

Husk at oplyse, at det er en gave. Hvis du ønsker beløbet fritaget for skat, skal du samtidigt sende dit navn, CPR nr. og gavens størrelse på mail eller brev til formanden for Broderbaandet. Så vil vi indberette donationen til Skat.

Skriv eventuelt forinden til formanden og få tilsendt en blanket for denne fritagelse for skat.
Broderbaandet af 17. april 1917 – CVR 31508002
Formand John Steffensen
Blegdamsvej 23 • 2100 København Ø
Mobil 26 30 60 93 • e- mail formand@broderbaandet.dk
Privat: John Steffensen • Bjørn Wiinblads Vej 13A • 2800 Kongens Lyngby