Om Søvangsgården

Samspillet mellem beboere, pårørende og medarbejdere

Velkommen til Søvangsgården – et moderne hus med stolte traditioner

Søvangsgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

Institutionen består af et daghjem samt et plejehjem, bestående af 4 afsnit ;

    • Afsnit 1Engen og Højen med 26 boliger , 
    • Afsnit 2 – Broen og Krogen med 22 boliger, 
    • Afsnit 3 – Torvet og Svinget med 22 boliger, 
    • Afsnit 4Hjørnet og Stien med 21 boliger samt
    • Daghjemmed plads til ca 25 daghjemsgæster hver dag.

Hvert afsnit har en afsnitsleder, og hver gruppe har en gruppeassistent. For alle stillinger gælder at de er besat af social- og sundhedsassistenter/plejehjemsassistent. Der er ca. 120 medarbejdere ansat, heraf social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, fys- og aktivitetsmedarbejder, køkken- og rengøringspersonale, tekniske medarbejdere, m.fl. Vi lægger stor vægt på engagement, faglighed og kompetence, og Søvangsgårdens medarbejdere kendetegnes ved en lang anciennitet.

Vi bestræber os på at yde den bedst mulige pleje og behandling, og vort fokus ligger på at medvirke til en positiv, aktiv og indholdsrig tilværelse for dem som bor og kommer på Søvangsgården.

Søvangsgården fremstår som en moderne institution, der bygger på nogle solide værdier som respekt, hjælpsomhed og medmenneskelighed. Værdierne er med til at sikre, at vi har en engageret og kompetent adfærd overfor alle, der har en berøringsflade med Søvangsgården.

Maleriet ”Treklang”

er malet af Knud Lynge. Maleriet er skænket af Broderbaandet af 1917 i anledning af Søvangsgårdens 20 års fødselsdag d. 15. februar 1997.

Treklang opstår, når flere mennesker går sammen om at skabe en smuk og fælles melodi og det er det, som maleriet skal symbolisere,- at hvis vi følges ad, går i samme takt og er enige om melodien, så opnår vi treklang i samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.
Maleriet hænger på Søvangsgården i vores store fælles spisestue.