Sygepleje

Personlig pleje og omsorg

Indsatsen har til formål:

  • at yde en pleje af høj faglig kvalitet efter individuelle plejeplaner.
  • at hjælpe beboeren med at være velsoigneret og føle sig veltilpas.
  • at respektere beboerens individuelle behov og med tanke for beboerens bevarelse af egen identitet og integritet.

 

Sygdom, behandling og medicinadministration:

  • Vi tilbyder veluddannet fagligt personale, som konstant ajourfører sig med den nyeste viden indenfor respektive sygdomme/behandlingsformer, og som kan observere ændringer i beboerens almentilstand og/eller sygdomme og handler derpå.
  • Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at bevare sundhed og fastholde beboerens ressourcer og funktionsniveau.
  • Vi tilbyder relevant og individuel behandling i samarbejde med egen læge, specialister, beboeren og de pårørende.
  • Vi følger lovgivningen angående beboerens samtykke til behandling. Det vil sige, at der iværksættes ingen kontakt til læge og/eller behandling uden samtykke fra beboeren og evt. pårørende. Der gives fyldestgørende information om behandlingen. Ved akut og livstruende sygdom kan en sundhedsperson dog indlede behandling uden samtykke.
  • Vi er åbne overfor beboerens og/eller de pårørendes ønsker om alternativ behandling/naturmedicin. Dette vil dog altid ske i samråd med egen læge.
  • Information om sygdomme, behandling og medicin bliver kun videregivet efter aftale med beboeren/pårørende i henhold til vores tavshedspligt.
  • Fortrolige oplysninger bliver opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

 

Medicin:

  • Hvis beboeren ikke har mulighed for selv at administrere sin medicin, er der fagligt kompetent personale, der kan være behjælpelig med dette efter lægens forskrifter og gældende regler.
  • Vi observerer virkning og bivirkning af den indtagne medicin, og videregiver disse oplysninger til lægen.
  • Medicinen opbevares i aflåst medicinskab i boligen, som medicinalpersonale har nøgle til, og som beboeren efter aftale kan få nøgle til.
  • Vi sørger for forsvarlig destruktion af evt. restmedicin, samt medicin, der har overskredet udløbsdatoen.
  • Medicinkort udskrives fra vores elektroniske journalsystem, så det er letlæseligt, og dermed mindsker risikoen for fejl.
  • Vi udfører egenkontrol med medicinhåndteringen.