Hjælpemidler

 

Har De behov for hjælpemidler, er vi Dem behjælpelig med at ansøge om dem.

Har De i forvejen et eller flere hjælpemidler, medtages de ved indflytning.

Der er mulighed for nødkald i boligen.