Valg af læge

Ved flytning indenfor kommunen kan De vælge at beholde Deres nuværende læge eller skifte til en anden læge.

Flere af Søvangsgårdens beboere benytter sig af et lægehus i nærområdet, som Søvangsgården har haft et flerårigt samarbejde med. Lægen kommer fast i huset én gang ugentligt. Sygeplejepersonalet er altid behjælpelige med at kontakte lægen, såfremt De får brug for lægetilsyn, fornyelse af recepter m.m.